A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện làm việc tại xã Tân Lập

Chiều ngày 6/4/2021, đồng chí Võ Văn Lương Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy đã có buổi làm việc tại xã Tân Lập về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2021. Cùng đi có lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện. Làm việc với đoàn có Đảng ủy, chính quyền và lãnh đạo các ban ngành xã.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - đảm bảo Quốc phòng - An ninh từ đầu năm toàn xã Tân Lập thực hiện tổng diện tích gieo trồng trên 923 ha/1.907 ha đạt 48,5% kế hoạch giao, hiện nay nhân dân đang chăm sóc diện tích lúa vụ đông xuân với diện tích  96,55ha, trong đó có 8 ha lúa ST24 theo tiêu chuẩn Vietgap; Tổng đần gia súc gia cầm 29.817 con đạt 97% kế hoạch giao; Công tác quản lý bao vệ rừng được thực hiện tốt với 3 cuộc tuần tra với 22 người tham gia; Phối hợp với các chủ rừng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân thôn 4 và thôn 5 với 130 người tham gia; Công tác văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, các trường học trên địa bàn duy trì sỹ số học sinh đạt 100%, Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt; Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; Công tác giảm nghèo luôn được chú trọng, Quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Đối với kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình chỉ thị của UBND  huyện triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc cụ thể từng chỉ tiêu như: Thu nhập bình quân đầu người, Thu ngân sách nhà nước, Công tác quản lý bảo vệ rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng; Việc thực hiện thu hồi, quản lý lấn chiếm, đất chồng lấn; Công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây phân tán, trồng cây ăn quả, loại cây có giá trị kinh tế cao như cây Mắc ca; về chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó tiếp tục thục hiện tốt 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội, về công tác giảm nghèo, về công tác phát triển du lịch găn với bảo tồn văn hóa truyền thống…

Tại hội nghị lãnh đạo các phòng ban, ngành liên quan huyện đã thảo luận về một số chỉ tiêu trọng tâm để Đảng ủy và chính quyền xã  thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu: Đảng ủy và chính quyền xã Tân Lập tiếp tục đề ra chương trình kế hoạch phù hợp thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; xây dưng kế hoạch trồng rừng, quản lý đất rừng, có phương án xác thực để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, tiếp tục hoàn thiện một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Có giải pháp giải quyết tình trạng các hộ chăn nuôi gia súc xả trực tiếp gây ô nhiễm môi trường và cùng nhiều chỉ tiêu khác./.


Tác giả: Y Nhàn-Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật