A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2023

Sáng ngày 21/3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2023”.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Tham gia dự có đại diên lãnh đạo các cơ quan giúp việc Huyện uỷ và 60 học viên là các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đảng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các xã thị trấn; Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, Cán bộ làm công tác Tuyên giáo, Cán bộ làm công tác Dân vận, Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở.

Lớp tập huấn lần này, các đồng chí sẽ được nghe báo cáo viên cấp Huyện phổ biến các chuyên đề liên quan đến công tác Tuyên giáo như: Một số vấn đề lý luận chung và thực tiễn về công tác Tuyên giáo ở cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống các mạng ở cơ sở; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; Công tác văn hóa - văn nghệ ở cơ sở; Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; Công tác khoa giáo ở cơ sở … và nội dung một số chuyên đề đề tích hợp theo hướng dẫn của ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác tuyên giáo ở cơ sở; qua đó để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng hoạt động của công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

          Tại lớp học lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị: các đồng chí báo cáo viên, giảng viên: Trong quá trình truyền đạt phải bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tuyên giáo, cập nhật những vấn đề mới từ sau Đại hội XIII của đảng và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung vào nội dung các chuyên đề trong tài liệu gắn với liên hệ tình hình thực tế tại địa phương để quán triệt cho học viên dễ hiểu và nắm bắt tốt các nội dung của bài giảng. Đối với các đồng chí học viên: Trong quá trình tham gia học tập cần thể hiện tính nghiêm túc, tham gia học tập đầy đủ, nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc có những nội dung chưa rõ cần có ý kiến để các đồng chí báo cáo viên giải đáp và làm rõ hơn nội dung của bài giảng, các vấn đề mà học viên quan tâm. Đối với Trung tâm Chính trị huyện: căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên như: nơi ăn ở, tài liệu học tập, chế độ học tập cho học viên theo quy định; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với BTGHU và các đơn vị cử cán bộ đi bồi dưỡng trong quá trình mở lớp.Dự kiến lớp học sẽ kết thúc vào ngày 24/3/2023.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan