A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa IX năm 2021

Sáng ngày 15/10/2021, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa IX năm 2021 cho 40 học viên là các cơ quan, ban ngành và TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa IX năm 2021

          Về dự khai giảng có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Văn Quang, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Lớp học được diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 18/11/2021, các học viên được truyền đạt 11 bài trong giáo trình bồi dưỡng Sơ cấp Lý luận chính trị: về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động phát triển của các sự vật hiện tượng của xã hội loài người;  Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và và quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa –  nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình tổng quát  của thời kỳ quá độ.

Ngoài ra các hoc viên còn được truyền đạt lồng ghép các chuyên đề “ Đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội”; “ lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum”, “ vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”, “ vấn đề tôn giáo, chính sách về tôn giáo”, về “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”; “ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, và  Một số nội dung của “Nghị quyết ĐH ĐBTQ lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Huyện Kon Rẫy”.

Phát biểu tại buổi khai giảng đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo đề nghị các học viên thực hiện tốt nội quy của lớp học, tham gia học tập nghiêm túc để tiếp thu đầy đủ nội dung của lớp học, tập trung nghiên cứu thảo luận để đạt kết quả  cao trong quá trình hoc tập. Đối với báo cáo viên, giảng viên cần truyền đạt những kiến thức cần súc tích dễ hiểu và ngắn gọn, đồng thời có liên hệ thực tiễn những vấn đề ở địa phương để truyền đạt cho các học viên nghiên cứu học tập. Đối với Trung tâm chính trị, cần đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức lớp học.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật