A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Từ năm 2022 đến nay, UBND huyện Kon Rẫy tập trung các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Theo đó, trong năm 2022 -2023, huyện Kon Rẫy được phân bổ gần 11 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình giảm nghèo. Trong đó, thực hiện các mô hình đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ giảm nghèo, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, và dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho việc dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Từ năm 2022 đến nay đã mở 11 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới 375 học viên là hộ nghèo; trong đó nghề nông nghiệp 8 lớp với 275 học viên, nghề phi nông nghiệp 3 lớp với 100 học viên.

Ngoài ra, trong năm 2022, huyện Kon Rẫy cũng được phân bổ gần 6,7 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để cho vay hiệu quả đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 24,86% năm 2021 xuống còn 16,88% vào cuối năm 2022 (giảm 7,98%; đạt 121% so với kế hoạch). Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% vào năm 2022 (tỷ lệ giảm đạt 11,28%, đạt 170,9% so với kế hoạch).


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung(Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật