A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy phát triển trồng rừng vượt chỉ tiêu đề ra

Trong năm 2022, huyện Kon Rẫy triển khai nhiều giải pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, quyết tâm vượt các chỉ tiêu đề ra. Một trong nhiều chỉ tiêu đã vượt trôi so với kế hoạch đề ra đó là diên tích trồng rừng.

Quang cảnh trồng rừng

Theo đó, toàn huyện đã trồng mới trên 437 ha, vượt 2,8% kế hoạch tỉnh giao, trong đó các xã, thị trấn thực hiện trên 400 ha; các đơn vị chủ rừng thực hiện 36,5 ha. Trong quá trình trồng rừng, người dân được hỗ trợ với định mức từ 07 triệu đồng/ha đến 10 triệu đồng/ha để trồng rừng sản xuất. Hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật cho người dân về giống, phân bón, thuốc mối.

Theo kế hoạch trong năm 2023, huyện Kon Rẫy tiếp tục trồng rừng sản xuất 268 ha  góp phần phát triển rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật