A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Kon Rẫy kiểm tra tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Sáng ngày 07/4/2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Chi bộ Hội LHPN huyện có 05 đảng viên và 02 quần chúng (đặc thù chi bộ là đơn vị sinh hoạt ghép của 02 cơ quan, là Liên đoàn Lao động huyện và Hội LHPN huyện; tổng số công nhân, viên chức/đoàn viên công đoàn quản lý: 1.361 người với 61 tổ chức Công đoàn trực thuộc; tổng số hội viên do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý: hơn 4.467 người với 08 tổ chức Hội trực thuộc). Thời gian qua, chi bộ Hội LHPN huyện xác định công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là việc làm thường xuyên, liên tục, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Nhìn chung việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã được tiến hành nghiên túc, chất lượng, đảm bảo yêu cầu về thời gian; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt khá đầy đủ, nghiêm túc. Việc tổ chức học tập, quán triệt có nhiều đổi mới; sau quán triệt các nội dung nghị quyết tại hội trường, phân tổ thảo luận; sau khi được học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết 100% cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch cá nhân nội về Ban Tuyên giáo Huyện ủy và lưu tại chi bộ. Bám sát từng nội dung của nghị quyết chi bộ, đơn vị đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với thực tế; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực chuyên môn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ; đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần tập trung chỉ đạo, thực hiện sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gưỡng mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội chi bộ; nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị viết bài thu hoạch cá nhân sau khi học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với chi bộ Hội LHPN huyện. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, chi bộ Hội LHPN huyện, người đứng đầu cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sâu rộng, dưới nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên, hội viên tại cơ sở; tiếp tục đổi mới cách thức quán triệt, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả; trên cơ sở đã có chương trình hành động và kế hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung những vấn đề còn thiếu để tổ chức thực hiện; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề phát sinh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, nhất là việc kiểm tra các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật