A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Kon Rẫy: Họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

Sáng ngày 03/6, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện Kon Rẫy Họp triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì cuộc họp. Tham gia có thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và Thường trực ủy Đảng các xã, thị trấn.

Quang cảnh họp Ban chỉ đạo

Cuộc họp thông qua Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCĐ huyện; Quyết định thành lập Tổ giúp việc BCĐ huyện; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách địa bàn, lĩnh vực; Chương trình công tác giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đến năm 2025, huyện Kon Rẫy phấn đấu 45% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; trên 30% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong huyện, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy…); trên 30% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 6%; Hàng năm, UBMTTQVN huyện xây dựng từ 01 đến 03 mô hình thực hiện Cuộc vận động; Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp xây dựng hoặc duy trì 01 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện đề nghị các tổ trưởng phụ trách địa bàn phối hợp với Đảng ủy, các cơ quan tham mưu họp triển khai khảo sát thực trạng về cách nghĩ, nếp làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; UBMTTQVN huyện phối hợp Ban dân vận Huyện ủy xây dựng đề cương, thông tin khảo sát về phong tục tập quán, cũng như khó khăn vướng mắc tại các thôn, làng đồng bào DTTS; các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai cuộc vận động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu và biết được nội dung cuộc vận động này; đề nghị các cơ quan kết nghĩa đối với Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở xây dựng mô hình giúp cho người dân tộc thay đổi cách nghĩ, nếp làm; UBMTTQVN huyện xây dựng từ 01 - 02  mô hình theo Kế hoạch đề ra; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức lồng ghép các chương trình dự án gắn với nhiệm vụ của cuộc vận động, đồng thời bố trí kinh phí cho Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả; UBMTTQVN huyện phối hợp với UBND huyện chỉ đạo UBMTTVN các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện cuộc vận động; các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Đảng ủy, xã thị trấn cũng như các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, chương trình đã đề ra.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật