A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên đại bàn huyện

Ngày 24 tháng 10 năm 2021 Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy Đinh THị Hồng Thu đã ký văn bản 1312/UBND- VX về Hướng dẫn tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên địa bàn huyện.

Theo đó Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy yêu cầu:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục khẩn trương xây dựng phương án dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trình cơ quan quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Đối với các địa bàn được xác định ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến. Đối với địa phương không đủ điều kiện dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, căn cứ điều kiện thực tế để khoanh vùng đến mức nhỏ nhất, tổ chức dạy học trực tiếp cho từng lớp, khối lớp; ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

- Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại đơn vị để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học có sự hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên…; với cấp mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn cha mẹ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; 2 phối hợp với cha mẹ hướng dẫn học sinh sử dụng an toàn hiệu quả các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

- Đối với các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà thực hiện tổ chức dạy, học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:

+ Tiếp tục rà soát, nắm rõ tình hình đi lại, các yếu tố tiếp xúc dịch tễ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị có đến/ở/trở về từ các địa phương có dịch tại cộng đồng; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan để tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly theo dõi y tế nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

+ Nắm bắt số lượng học sinh có người thân trở về từ các địa phương có dịch đang trong thời gian cách ly tại nhà để định hướng cho học sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch.

+ Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ y tế.

+ Chủ động linh hoạt các phương án dạy - học trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, tham mưu cấp trên về các phương án triển khai trong công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

2. Đối với trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện tiếp tục tổ chức hình dạy học trực tiếp và sinh hoạt tại trường. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

3. Đối với Trung tâm GDNN - GDTX, trường THPT Chu Văn An tiếp tục có phương án dạy học tập trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường theo các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương pháp, nội dung; quan tâm đến việc điều chỉnh, tinh gọn nội dung kiến thức. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo các quy định về việc tổ chức dạy học trực tiếp.

4. Dạy học theo hình thức trực tuyến đối với các trường hợp cách ly: Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở sử dụng các phần mềm kết nối qua mạng internet để giảng dạy và học tập trực tuyến như Zoom, office 365, Zalo.... Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường thành lập các tổ Công nghệ thông tin phụ trách ở các bậc TH, THCS; THPT, GDTX, tổ chức biên soạn bài dạy, phân công giáo viên giảng dạy trực tuyến thông qua hệ thống mạng xã hội cho học sinh để học sinh tiếp cận kiến thức qua các bài dạy.

5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn và Phòng Y tế

- Đánh giá cấp độ dịch theo quy mô xã/thôn; cập nhật các thông tin, dữ liệu 3 phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, công bố cập nhật cấp độ dịch theo quy mô xã/thôn lên bản đồ cấp độ dịch của huyện để các cơ sở giáo dục đào tạo áp dụng chuyển trạng thái quản lý và dạy học kịp thời.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức xây dựng phương án tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn; đảm bảo công tác dạy học chủ động, hiệu quả, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quán triệt, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đơn vị mình và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định 5K tại cơ sở giáo dục và các hoạt động công cộng khác; kịp thời nắm bắt các trường hợp liên quan đến f0, f1, f2, f3 trong nhà trường, báo cáo nhanh danh sách học sinh về cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời triển khai truy vết và có giải pháp xử lý.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cấp: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, yêu cầu trong việc thực hiện phương án tổ chức dạy học ứng với cấp độ nguy cơ/nguy cơ cao trên địa bàn huyện, quan tâm huy động, ủng hộ tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để động viên đội ngũ nhà giáo, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

8. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, kịp thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, xã/thị trấn) để tổ chức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh. Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật