A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nông dân xã Tân Lập: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 02/03/2023, Hội Nông dân xã Tân Lập đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh tổ chức Đại hội nông dân xã Tân Lập

Về dự Đại hội có đồng chí: Đinh Thị Bích Đào - HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí Lã Đức Hạnh –HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể  xã và 69 đại biểu đại diện cho hơn 900 hội viên trong toàn xã.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Hội nông dân trong nhiệm 2018-2023. Tuy còn gặp không ít khó khăn, song 5 năm qua, Hội nông dân xã Tân Lập đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính của Hội và của địa phương, đặc biệt là các nghị quyết, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tuyên truyền khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư nên tiếp tục ổn định và phát triển theo sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã được chú trọng, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi và có giá trị cao ngày được nâng lên. Tổng diện tích gieo trồng 1.932,09 ha, tăng 221,39 ha so với đầu nhiệm kỳ. Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm 32.449 con, Tăng 4.262 con so với đầu nhiệm kỳ. Các chi hội thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên nông dân chủ động phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccin cho gia súc, gia cầm, do vậy trong những năm qua không có dịch bệnh lớn xẩy ra trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương.

Công tác phát triển hội viên được Hội triển khai phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay, nhất là tập hợp nông dân thành các tổ , nhóm sản xuất, vay vốn , tiết kiệm…Trong 5 năm Hội đã kết nạp 164 hội viên mới đạt 131% so với Nghị quyết đề ra, đến nay, toàn xã có 908 hội viên tham gia sinh hoạt Hội, chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ cơ sở Hội đạt khá và và vững mạnh hằng năm đạt 100%, không có chi hội yếu kém. Các chi hội duy trì và nâng cao hiệu quả sinh hoạt định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời. Công tác xây dựng quỹ Hội được quan tâm.

Hội Nông dân xã Tân Lập còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng thôn kiểu mẫu, các chương trình giảm nghèo, ủng hộ từ thiện…từ những phong trào này đã tác động rộng khắp trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.Trong 5 năm toàn xã đã có gần 900 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua.

Hội Nông dân xã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ , dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.Tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Lập đề ra, các chỉ tiêu 100% cán bộ, hội viên được hổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp – nông dân – nông thôn. 100% cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Phấn đấu trung bình mỗi năm kết nạp mới được từ 30 hội viên mới trở lên. 100% hội viên đóng hội phí đầy đủ theo quy định và tham gia đóng quỹ hội. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 50% hội viên được cấp thẻ hội. Trong nhiệm kỳ thành lập 01 Hợp tác xã; thành lập 10 tổ, hội nghề nghiệp….vv.

Với tinh thần đoàn kết - đổi mới – hội nhập – phát triển, Đại hội nông dân xã Tân Lập đã bầu được 13 đồng chí vào BCH khoá mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028./.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật