A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng ngày 20/12, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Quang cảnh Hội nghị

Dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, phòng ban công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch về việc thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập; theo đó các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 51/51 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện nghiêm việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Trong kỳ qua, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 2.620 bản kê khai tài sản, thu nhập (trong đó: 166 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 2.207 bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 61 bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và 186 bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ); năm 2023, Thanh tra tỉnh đã đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 41 cá nhân tại 10 đơn vị. Qua xác minh đã phát hiện và yêu cầu người được xác minh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập. và kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 19 cá nhân về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được như trên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, cụ thể như: Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm còn chưa rõ và chưa có sự thống nhất do chưa có quy định hướng dẫn cụ thể đối với một số đối tượng ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xác định đối tượng kê khai theo hình thức kê khai bổ sung. Chưa có quy định cụ thể hướng dẫn kê khai đối với tài sản trả góp, tiền vay ngân hang, vốn góp trực tiếp và gián tiếp.

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, tỉnh Kon Tum kiến nghị, đề xuất Thanh tra Chính phủ một số nội dung, đó là: Nhanh chóng xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước; tổ chức tổng kết để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ….


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật