A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

Chiều 25/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Kon Rẫy

Tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Quang Thạch – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan cấp huyện liên quan.

 Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy: Trong 09 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước phát huy tác dụng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý.

 Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt; qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện một số giải pháp phòng, ngừa tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác giám định tư pháp có lúc còn chậm; một số thông tin phản ánh về nội dung tham nhũng, tiêu cực xử lý gặp nhiều khó khăn; chưa phát huy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giám sát nhằm phòng ngừa và đấu tranh PCTN, tiêu cực.

 Trong các tháng còn lại của năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực; tích cực triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị, kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát, thu thập thông tin phản ánh, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

 Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương, đất nước.

 Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng./.


Tác giả: Lâm Hiền-Thành Trung(Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật