A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 09/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu tham dự

Dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Thường trực HĐND -UBND -UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các TCCSĐ trực thuộc, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong đó, nêu bật những điểm mới trong Kết luận 21 là mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Kết luận số 21-KL/TW chính là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Với 11 nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch số 03-KH/TW yêu cầu nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Kết luận 21, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tạo sự đồng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm có 19 điều được sửa đổi, bổ sung, thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa… quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, lãnh đạo và đày tớ trung thành của nhân dân, của dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này là nhằm tạo sự thống nhất cao trong hành động của toàn Đảng. Đồng chí khẳng định, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục bàn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bởi Đảng là nhân tố hàng đầu trong mọi thành công của sự nghiệp cách mạng nước ta, xây dựng Đảng phải luôn luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh về tổ chức.

Hội nghị Trung ương 4 đã có sự đổi mới bổ sung rất căn bản về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bởi bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, vẫn còn có những hạn chế là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo… chưa nhận thức sâu sắc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vẫn còn những vi phạm, suy thoái đạo đức, năng lực chiến đấu chưa cao, hệ thống chính trị chưa thật sự vững mạnh, vi phạm các kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra có nhiều nguyên nhân hạn chế, nhưng chủ yếu là do khâu chưa tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các quy định kỷ luật của Đảng, cán bộ lãnh đạo đứng đầu chưa nhận diện được sự suy thoái của đạo đức, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình…

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, để tổ chức thực hiện thật tốt Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trước hết phải nhận thức sâu sắc Kết luận, có sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình trên mỗi cương vị công tác, địa bàn phụ trách. Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình thật nghiêm túc, tránh hời hợt hình thức, thực hiện đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm những việc làm sai trái, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết liệt hơn nữa trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật. Người đứng đầu chủ trì phải gương mẫu làm trước ngay từ sau Hội nghị này, tự soi lại mình, đơn vị mình… kiểm điểm chặt chẽ, nghiêm túc khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang… Đây cũng là dịp để đánh giá cán bộ khi quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật