A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh và của Huyện

Sáng ngày 30/8/2022, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh và của Huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thạch, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể Huyện;  Bí thư, Phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị phổ biến quán triệt

 Hội nghị đã quán triệt Quy định 489-QĐ/TU, ngày 29/6/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về quán triệt, triển khai các nghi quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch 83-KH/HU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 09/5/2022, của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 04/7/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy Thực hiện Kết luận số 21 KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiến quyết ngăn chặn đẩy lùi, sử lý nghiêm cán bộ Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị “về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

Kết luật số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 53-CTr/HU, ngày 15/7/2022 của Huyện ủy Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy và Chương trình số 52-CTr/HU, ngày 15/7/2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết “cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Nghị quyết số 14- NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy “về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/5/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) và Chương trình số 54-CTr/HU, ngày 15/7/2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết “về phát triển  du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, Hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung cơ bản của các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị các cấp ủy cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật