A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2022

Sáng ngày 23/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2022. Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện.

Báo cáo đánh giá kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu bật những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2022 đó là:  Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng như các nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/12/2021 của Huyện ủy và các chương trình, kế hoạch của huyện, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

Tổng giá trị sản xuất 1.740/1.687 tỷ đồng đạt 103,14% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 34,95/34,6 triệu đồng đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương 380.739/248.073 triệu đồng đạt 153,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu địa bàn 106.750/62.470 triệu đồng đạt 170,9% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời; tăng cường công tác trực và tổ chức tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng (giảm 05 vụ; khối lượng lâm sản tăng 8,31 m3 gỗ quy tròn các loại so với cùng kỳ). Việc trồng mới rừng năm 2022 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ vượt chỉ tiêu đã đề ra (đã trồng mới 437,1/425 ha rừng, đạt 102,84% chỉ tiêu Nghị quyết). Tổ chức trồng mới 64.000 cây phân tán. Rà soát diện tích rừng để khoanh nuôi bảo vệ tái sinh với tổng diện tích 832 ha/500 ha, đạt 166,4% kế hoạch.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày tết, lễ lớn, các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Công tác giáo dục - đào tạo luôn được chú trọng, chất lượng các bậc, các cấp học có sự chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo đạt được kết quả tích cực. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu.

Cấp ủy huyện đã cụ thể hóa các chủ chương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủytập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giữ vững quốc phòng, an ninh và đạt được những kết quả sau: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc các địa bàn trọng điểm. Tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu giao; công tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; không để tà đạo Hà Mòn tái hoạt động.

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Lãnh đạo triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác cán bộ có bước đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai đúng quy định.

Công tác xây dựng TCCSĐ được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được coi trọng đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, chất lượng (đã kết nạp được 77 đảng viên đạt 110% chỉ tiêu.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác phát triển đoàn viên hội viên được chỉ đạo thực hiện tốt.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn những hạn chế mà trong năm tới 2023 Đảng bộ huyện phải khắc phục đó là: Trình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học vẫn còn xảy ra, đặc biệt là khối THPT; Việc lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trình cấp ủy của một số đơn vị chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với kết quả, hạn chế trong năm 2022 mà Đảng bộ huyện đã thông qua.

Bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu với 100% phiếu thống nhất kết quả xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022 đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ./.

 


Tác giả: Y Nhàn – Thành Trung( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan