A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 khóa XIX

Chiều ngày 15/12/2023, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 15 huyện khóa XIX. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Lương- Phó Bí thư ,Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 khóa XIX

Đại biểu dự Hội nghị

Tham gia có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Bí thư Chi bộ các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2023, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, trong năm 2023, Tổng giá trị sản xuất đạt 1.984 tỷ đồng vượt 2,8% chỉ tiêu Nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,27 triệu đồng vượt 1,5% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 9,5% so với cùng kỳ; Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích gieo trồng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Toàn huyện có 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh; Việc trồng mới rừng năm 2023 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ vượt 1,6% chỉ tiêu đã đề; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 05 thôn (làng) đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí thôn (làng) xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và học tập của học sinh; việc giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa trên địa bàn được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Trong năm đã kết nạp mới được 72 đảng viên, vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết; Công tác kiểm tra, giám sát tiến hành thường xuyên đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra đối với 27 tổ chức Đảng. Công tác dân vận tiếp tục chuyển biến tích cực, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên....vv.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 15, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, nâng cao vài trờ của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ…v./.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật