A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kôi

Sáng ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi thăm, làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kôi

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Qquang Thạch, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ  tịch UBND huyện, các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở NN&TT tỉnh cùng Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Kôi.

Đảng bộ xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 180 đảng viên. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống trong sáng, lành mạnh; có năng lực, trình độ các mặt đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Đảng ủy xã Đăk Kôi đã ban hành các chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm để đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền nội dung công tác chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy xã phân công 172 đảng viên phụ trách 95 nhóm hộ, 831 hộ dân trên địa bàn; các đảng viên được phân công phụ trách các hộ, nhóm hộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi nắm bắt tình hình của các hộ, nhóm hộ được phân công, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường nhiềm tin của Nhân dân với Đảng. Toàn xã Đăk Kôi có 831 hộ với 2.982 nhân khẩu, trong đó dân tộc Xơ đăng chiếm tỷ lệ 98%; còn lại là một số thành phần dân tộc khác sinh sống như: Kinh, Thái, Tày...

Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây ra. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo phát triển kinh tế ở địa phương; vận động nhân dân trên địa bàn xã cải tạo vườn tạp, tăng diện tích cây thực phẩm, cây ăn quả phù với với điều kiện tự nhiên. Diện tích cây ăn quả hiện có 30,2ha chủ yếu là mít và sầu riêng, đạt 201,3% kế hoạch. Trong năm 2021, tổng diện tích gieo trồng đạt 814,4 ha đạt 100,13% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 23 triệu đồng/người/năm; thu nhập ngân sách đạt 5,4 tỷ đồng đạt 111,15% kế hoạch giao đầu năm; chi ngân sách 5,4 tỷ đồng đạt 100% dự toán giao. Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích gieo trồng đạt 222,6 ha đạt 31,9% kế hoạch; thu nhập ngân sách đạt 1,4 tỷ đồng đạt 27,16%; chi ngân sách 1,12 tỷ đồng đạt 22,3%. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục giữ vững 14 tiêu chí đã đạt và phấn đấu đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong năm 2022. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời; công tác chăm lo sức khỏe của Nhân dân được quan tâm thực hiện...

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương xã Đăk Kôi đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó, kinh tế có bước phát triển, đời sống nhân dân dần được cải thiện; văn hóa có  tiến bộ; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương;  đặc biệt  chú trọng phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ để thay đổi cách làm, nếp nghĩ của hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng mô hình kinh tế phù hợp để  giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Tiếp tục nắm bắt các dự án đầu tư trên địa bàn để có phương án đào tạo nghề phù hợp cho lao động địa phương, vừa đáp ứng nguồn nhân lực cho các dự án, vừa tăng thu nhập cho người dân. Đảng ủy chú trọng việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ gắn kết với với Cuộc vận động “Làm hay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trên địa bàn./.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa tặng quà xã Đăk Kôi


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật