A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy

Sáng 13/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm (THKT), chống lãng phí (CLP) giai đoạn 2016-2021 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

Đoàn ĐBQH tỉnh thăm diện tích rừng trồng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy tại xã Đăk Kôi

Từ năm 2010 đến nay, hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng rừng, khai thác lâm sản từ rừng trồng sản xuất. Hiện nay, Công ty đang quản lý, bảo vệ 29.233,05ha đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã Đăk Kôi, Đăk Pne, Đăk Tơ Lung, Tân Lập (huyện Kon Rẫy), trong đó, có 26.420,64ha đất rừng sản xuất và 2.812,41ha đất rừng phòng hộ. Doanh thu sản xuất, kinh doanh của Công ty gần 21 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 562,5 triệu đồng. Công ty đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xác định, cắm mốc ranh giới sử dụng đất trên lâm phần; rà soát và bàn giao 3.989,93ha đất chồng lấn cho địa phương.

Nhìn chung, trong những năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, nên ranh giới đất do Công ty quản lý được xác định rõ ràng. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm đất giữa Công ty và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn đã hạn chế đến mức thấp nhất; việc sử dụng đất đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, các ĐBQH tỉnh đã tiến hành trao đổi, chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế như: Công ty được giao gần 400ha đất rừng địa phương chuyển về cho Công ty quản lý, tuy nhiên, hiện nay có khoảng hơn 100ha nằm rải rác nhỏ lẻ gây khó khăn cho Công ty trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; thiếu nguồn vốn để thực hiện công tác khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những diện tích đất thuộc quyền quản lý. Bên cạnh đó, chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách chưa được đảm bảo; các giải pháp về diện tích đất rừng bị lấn chiếm và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai chưa giải quyết dứt điểm; đối tượng và hình thức giao khoán rừng của Công ty chưa được tốt...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Thanh- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong những năm qua và chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý đất rừng của doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn; chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác THTK, CLP, trong đó chú trọng hơn công tác kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc; tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác THTK, CLP trong quản lý, bảo vệ rừng; sử dụng kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của Công ty, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để điều chỉnh các quy định một cách tổng thể và hợp lý hơn.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật