A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/22022/QH15

Sáng ngày 10/5/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã có buổi  khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/22022/QH15 của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh buổi  khảo sát

 Cùng đi có đại diện lãnh đạo công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum; Trưởng Ban Đại diện hội đồng quảng trị NHCSXH huyện, lãnh đạo phòng Giao dịch NHCSXH huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 43/22022/QH15 của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vốn từ các xã, thị trấn NHCSXH huyện đã tổng hợp báo cáo trình UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phê duyệt nhu cầu vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, của Chính phủ gửi Chi nhánh NHCSXH tỉnh theo quy định.

Qua hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn huyện, NHCSXH đã cho vay được 17.403 triệu đồng/272 hộ. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống trong vùng dân tộc thiểu số và giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số giải quyết những vấn đề cấp thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 196 lao động; 7 đối tượng chính sách được vay vốn làm nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; 04 học sinh sinh viên được trang bị máy tính phục vụ cho việc học tập trực tuyến, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, hỗ trợ người dân phát triển đầu tư, tạo thu nhập ổn định, ổn định chỗ ở, thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm và được người dân hết sức đồng tình, hưởng ứng tích cực.

 Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn của Chính phủ để đầu tư làm ăn, ổn định chỗ ở, tạo việc làm, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để thoát nghèo bền vững, làm giàu cho địa phương nói chung, ổn định kinh tế hộ gia đình nói riêng, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi ... Thông qua sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp các đối tượng vay vốn, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tinh thần tự lực của mình, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, hòa nhập phát triển cùng với địa phương. Hỗ trợ lãi suất cho các chương trình tín dụng có lãi suất trên 6% là 4.645 món vay, số tiền 1.394 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được tuy nhiên việc cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, mặc dù NHCSXH đã cho vay, nhưng hiện nay nguồn vốn đối ứng từ ngân sách để hỗ trợ cho người dân chưa có (từ năm 2022 đến nay), dẫn đến lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị lo ngại khi ký duyệt hồ sơ vay vốn, vì lo sợ việc sử dụng vốn không hiệu quả, không đủ chi phí làm nhà (40 triệu đồng) nên hộ vay có tâm lý giữ tiền lại để trong chờ kinh phí hỗ trợ của ngân sách Nhà nước. Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách đến các đối tượng thụ hưởng của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ... một số nơi chưa thường xuyên, chưa hiệu quả, nhất là tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, trong đó có cho vay để đối tượng thụ hưởng xây nhà hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở, nên một số đối tượng thụ hưởng chưa mạnh dạn vay vốn.

 Tại buổi khảo sát Trưởng Ban Đại diện hội đồng quảng trị NHCSXH huyện, lãnh đạo phòng Giao dịch NHCSXH huyện đề xuất thêm nguồn vốn cho vay tạo việc làm cho người dân trên địa bàn. Bổ sung đối tượng thụ hưởng vào Nghị định như hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Đẩy nhanh nguồn vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho người dân vay làm nhà ở.

Tại buổi khảo sát đồng chí Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh  ghi nhận sự nổ lực của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong việc thực hiện đầy đủ các chương trình chính sách tín dụng cũng như chất lượng các Chương trình. Ghi nhận những kiến nghị của Phòng Giao dịch NHCSXH, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật