A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III năm 2022.

Chiều ngày 05/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III năm 2022. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan quản lý báo chí của tỉnh, cơ quan chủ quản các bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh; phóng viên báo, đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh, báo chí Trung ương thường trú tại địa phương. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại đầu cầu tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Trần Đình Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và truyền thông; Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; UBND các xã, thị trấn.  

 Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy.

Trong quý III năm 2022, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đúng quy định; duy trì tổ chức giao ban báo chí hằng tháng để đánh giá kịp thời tình hình hoạt động của báo chí và định hướng nhiệm vụ cho thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm đã có sự chủ động hơn trong công tác chỉ đạo thẩm tra, xử lý khắc phục. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo định hướng, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tích cực giới thiệu biểu dương các mô hình, gương điển hình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2022; gửi hồ sơ các bài viết của tỉnh tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II năm 2022; ban hành hướng dẫn tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; đôn đốc các địa phương, đơn vị gửi tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II - năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miến núi giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Báo Dân tộc và Phát triển trong công tác thông tin, tuyên truyền; thống nhất chủ trương thành lập Văn phòng Báo Nhân dân tại tỉnh Kon Tum. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2022; tham mưu theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm và việc thẩm tra, xử lý của các địa phương, đơn vị liên quan. Hội Nhà báo tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2022 về “Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng’’, “Kỹ năng quay video, clip cho báo chí”; chỉ đạo các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc đôn đốc hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các giải báo chí. Báo, đài tỉnh thông tin kịp thời các Hội nghị trực tuyến của Trung ương với các địa phương về học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác tại tỉnh Attapư; thông tin đậm nét Đại hội địa biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023; Triển lãm “Da cam - Lương tri và công lý”; Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số ở các huyện, thành phố Kon Tum lần thứ nhất năm 2022; Chương trình Gala “Hành trình đỏ 2022 - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên”;...

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022 như: Tập trung tuyên truyền kết quả hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2022; các hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (09/02/1913 - 09/02/2023); tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum năm 2022; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh’’; kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (04/11/2002 - 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm: 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022); 91 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2022); 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022”;


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật