A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của huyện Kon Rẫy

Quyết định số 20/ QĐ-UBND, ngày 14/1/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kon Rẫy

Tập tin đính kèm

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin nổi bật Tin nổi bật