A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời họp Họp, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022,2023; tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND huyện về điều chỉnh, phân bổ bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025

Họp, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022,2023; tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND huyện về điều chỉnh, phân bổ bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện KonRẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật