Tiêu đề văn bản Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Số hiệu 98/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Thông báo số: 98/TB-UBND, ngày 3/11/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về công bố công khai bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật