Tiêu đề văn bản hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 Kon Rẫy
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/03/2022
Ngày hiệu lực 23/03/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan