Tiêu đề văn bản 3. BIEU 10 CH 2020 - 2030 KON RAY
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật