STT Tên Tải về
1 Lịch công tác tuần từ ngày ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022
2 Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022
3 Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022
4 Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022
5 Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022
6 Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
7 Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022
8 Lịch công tác tuần từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022
9 Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022
10 Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022
11 Lịch công tác tuần từ ngày 19/952022 đến ngày 23/9/2022
12 Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
13 Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022
14 Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022
15 Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
16 Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022
17 Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
18 Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022
19 Lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022
20 Lịch công tác tuần từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
21 Lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022
22 Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022
23 Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
24 Lịch công tác tuần từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022