Kết quả thực hiện Đề án 06
Kon Rẫy là đơn vị đứng thứ 2 của tỉnh Kon Tum thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn theo Đề án 06 của Chính phủ.

Tin nổi bật Tin nổi bật