Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình số 65-CTr/TU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Chương trình số 40-Tr/TU, ...
Số hiệu 06 /KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình số65-CTr/TU, ngày 14/12/2022của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Chương trình số40-Tr/TU, ngày 07/10/2022của BCH Đảng bộTỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW ngày 16/6/2022của BCHTW Đảng khóa XIII “về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Văn bản liên quan