Tiêu đề văn bản BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện về kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Số hiệu 434/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan