Tiêu đề văn bản Báo cáo Kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số hiệu 94/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan