A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn xã Đăk Kôi

Hoà chung trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023). Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Đăk Kôi vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn xã ra quân thực hiện dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Đăk Kôi xác định duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nên các ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng nhau tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp từ trong gia đình ra ngoài cộng đồng kết hợp với việc giữ được đặc trưng riêng của địa phương.

 

Nhân dân trên địa bàn xã tập trung dọn vệ sinh xung quanh nhà rông truyền thống của thôn 

Chỉnh trang hàng rào tại thôn Kon Đó

Qua tuyên truyền vận động đã huy động hơn 400 đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân và Nhân dân thôn Kon Đó, Kon RGỗh ra quân chỉnh trang hàng rào của thôn. Qua cuộc phát động đã chỉnh trang được 7.200m hàng rào tại thôn Kon Đó và 300m tại thôn Kon RGỗh. Nhận thức về môi trường của bà con Nhân dân trên địa bàn xã nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, nước thải đã được quan tâm thực hiện. Phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hoá được triển khai và duy trì tốt ở nhiều thôn, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

       Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đăk Kôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2023, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Đăk Kôi ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật