A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy hoàn thành tốt công tác mở lớp bồi dưỡng tập huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã kịp thời phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai mở các lớp bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng năm 2022. 

Theo đó, đến nay Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 16 lớp với 732 lượt học viên tham gia học tập, gồm: (1) Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (03 lớp); (2) Lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới (02 lớp); (3) Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở (01 lớp); (4) Lớp bồi ỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở (01 lớp); (5) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (01 lớp); (6) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức (02 lớp); (7) Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng ở cơ sở (01 lớp); (8) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN ở cơ sở (01 lớp); (9) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở (01 lớp); (10) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội (01 lớp); (11) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh (01 lớp); (12) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Tại các lớp, Trung tâm Chính trị huyện đã xây dựng nội dung bồi dưỡng tập huấn với thời lượng phù hợp theo hướng dẫn quy định của cấp trên; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian và quy định trong tất cả các khâu tổ chức lớp học; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy bằng nhiều hình thức khác nhau như: trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo án, nhằm rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực; cùng với đó, trong quá trình mở các lớp bồi dưỡng Trung tâm Chính trị huyện đã lồng ghép các chuyên đề như: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội theo tinh thần nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; ... vào bài giảng để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến học viên trong thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng, qua đó nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về kiến thức cho học viên.  

Nhằm nâng chất lượng giảng dạy, hàng năm đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức trên địa bàn huyện đều tham gia tập huấn về công tác giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh tổ chức; đồng thời trong năm đã cử 01 đồng chí là giảng viên chuyên trách của Trung tâm Chính trị huyện tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và đạt giải Ba của Hội thi. Cùng với đó, trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lý luận gắn với thực tiễn; kết hợp diễn giải, thảo luận, trao đổi, phân tích và mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề; linh hoạt ứng dụng phần mềm trình chiếu powerpoint, giáo án điện tử; thường xuyên bổ sung và cập nhật kiến thức mới, đặc biệt liên hệ nội dung của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (khoá XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, cũng như các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh, của huyện; và chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề của tỉnh Kon Tum về “nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nội dung của Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện với chủ đề “Tự soi, tự sửa”....   

Như vậy, trong năm 2022 Trung tâm Chính trị huyện đã triển khai hoàn thành tốt các nội dung của Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy.

Tin liên quan