A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận

Nhằm từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. UBMTTQVN huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho đối tượng là chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ban thanh tra Nhân dân, trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các thôn.

Quang cảnh Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

Trong thời gian 03 ngày (12 - 13/9/2023), các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu về: Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Qua lớp Tập huấn giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Từ đó nâng cao khả năng vận dụng, tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả./.


Tác giả: Nguyễn Thị Quý

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật