A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 28/8, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2025, đã tổ chức Phiên họp thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện các chương trình MTQG từ năm 2021 đến nay và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 chủ trì Phiên họp.

Quang cảnh tại điểm cầu huyện

Dự Phiên họp tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Ngyễn Văn Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG  huyện.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp, triển khai thực hiện các chương trình MTQG (xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững) giai đoạn 2021- 2025, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG của Trung ương và cấp tỉnh được kiện toàn, thành lập, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Các thể chế, chính sách quản lý  được ban hành đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các chương trình.

Từ năm 2021-2023, tổng vốn nguồn ngân sách Trung ương đã phân bổ, giao các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện 3 Chương trình là 83.616,619 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu tư công là 48.216,812 tỷ đồng (bằng 47,24% kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025); kinh phí sự nghiệp là 35.379,807 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) ước thực hiện đến ngày 31/8/2023 đạt khoảng 16.365,331 tỷ đồng (đạt 47,81% kế hoạch).

Từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân vùng đồng bào DTTS trong cả nước đạt 3,4% ( cao hơn so với mục tiêu 3% kế hoạch giao); ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2023 còn 2,93%, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn khoảng 17,82%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Cả nước có 6.022/8.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 11,3% so với cuối năm 2020); 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tại Phiên họp, các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình MTQG trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị, các bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra của từng chương trình. Nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tiếp tục đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những bất cập, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình MTQG.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý, các địa phương cần phát huy tính chủ động trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để thúc đẩy tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình MTQG trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật