A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023.

Chiều ngày 15/3, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện,  Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì Hội nghị. Tham gia hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hồng Chí, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo một số phòng, ban ngành huyện huyện có liên quan.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Kon Rẫy luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết liệt của các thành viên BCĐ huyện trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN bên cạnh đó công tác cải cách hành chính của ngành BHXH tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các quy định, quy chế quản lý của Ngành được xây dựng, bổ sung hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện cơ chế một cửa, rà soát giảm các thủ tục hành chính không cần thiết đã góp phần công khai minh bạch các quy định, quy trình quản lý, hạn chế nhũng nhiễu tiêu cực của công chức, viên chức, tạo thuận lợi cho người lao động, nhân dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 31/12/2022, có 2.578 người tham gia BHXH, tăng 52 người (2,06%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó:Tham gia BHXH bắt buộc là 1.546 người, và giảm 29 người so với cùng kỳ năm trước.Tham gia BHXH tự nguyện là 1.032 người, tăng 81 người so với cùng kỳ năm trước.Tham gia BHYT là  29.615 người, tăng 1.809 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,62% dân số.Về thực hiện BHYT học sinh đạt 100% so chỉ số HS.

Tính đến ngày 31/12/2022 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 56.964.086.000đ tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,1% KH tỉnh giao. Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN Trong năm 2022, đã xét duyệt 233 lượt người hưởng các chế độ BHXH, với số tiền 4.701.704.902 đồng, Công tác KCB BHYT luôn được kịp thời, đảm bảo đủng quyền lợi cho người bệnh; thực nhiện tốt việc quản lý và sử dụng dự toán được UBND tỉnh giao trong năm, không để thất thoát, sai phạm.

Một số nhiệm vụ năm 2023, Ban chỉ đạo đề ra: Chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh chỉ đạo các ngành các cấp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh & Xã hội nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức việc đối chiếu, rà soát, kiểm tra yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; đồng thời đôn đốc thu nợ đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với BHXH huyện chỉ đạo các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn vận động học sinh tham gia BHYT, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia 100% theo chỉ đạo của UBND huyện. Phòng Y tế huyện quan tâm chỉ đạo các cơ sở KCB nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, nhất là tuyến cơ sở, nhằm từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT và vì mục tiêu BHYT toàn dân bền vững.

BHXH huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và khẩn trương giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, làng, tổ dân phố; đồng thời tổ chức tuyên truyền, tích cực vận động người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023. Đối với các xã, thị trấn vùng đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT 100% tổ chức rà soát và cấp thẻ kịp thời cho những người chưa có thẻ.

Tặng giấy khen cho tập thể

Nhân dịp này Bảo hiểm xã hội huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể ngoài ngành có thành tích trong thực hiện phong trào nước rút do Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện phát động những tháng cuối năm 2022./.


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật