A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Sửa chữa Nhà Rông truyền thống

Nhằm bảo tồn, khôi phục nhà Rông truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DBDT) tại chỗ trên địa bàn huyện, qua đó góp phần tích cực vào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các DTTS giai đoạn 2021-2025.

Nhân dân tập trung sửa chữa nhà Rông

Từ đầu năm đến nay các địa phương trên địa bàn huyện đã tiến hành sửa chữa 5 nhà Rông truyền thống sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, kinh phí sữa chữa nhà Rông chủ yếu là huy động dân làng góp sức, góp công để sửa chữa. Huyện Kon Rẫy hiện có 37 thôn, làng đồng bào DTTS tại chỗ có nhà rông văn hóa truyền thống. Trong đó, có 36 làng đang duy trì sử dụng nhà rông để sinh hoạt, đạt tỷ lệ 97,3%;  01 nhà Rông tại thôn 6 làng Kon Rá xã Đăk Tờ Lung bị cháy hiện đang đánh giá hiện trạng để khắc phục sửa chữa . Phần lớn nhà Rông trên địa bàn huyện được làm bằng vật liệu truyền thống như tranh, tre, nứa.

Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của nhà Rông truyền thống, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương cần thường xuyên kiểm tra các kết cấu của nhà Rông để khắc phục sửa chữa kịp thời. Qua đó đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ nhà Rông truyền thống các DTTS tại địa phương./.

                                      


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan