A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Kon Tum, được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Kon Plong (cũ) theo Nghị định 14/2002/NĐ-CP, ngày 31/01/2002 của Chính phủ; có diện tích đất tự nhiên là 913,9 km2; gồm 06 xã và 01 thị trấn với 49 thôn (trong đó có 03 xã đặc biệt khó khăn: Đăk Kôi; Đăk Pne; Đăk Tờ Re). Tổng dân số trên địa bàn huyện trên 29.500 người; có 14 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 69,06%. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” (gọi tắt là Chỉ thị 43). Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quần chúng từ huyện đến cơ sở thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội ngày càng hiệu quả; qua đó góp phần phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân, tương ái và tính nhân văn ngày còn mạnh mẽ hơn, nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cộng đồng, trong cuộc sống, giảm bớt nỗi đau, gánh nặng cho những cá nhân gia đình và xã hội. Từ đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, qua đó tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp.

 

Công tác hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện.  

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị 43; Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 88-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 43; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức sao gửi văn bản đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hệ thống đối với các cấp Hội, nắm vững quan điểm hoạt động nhân đạo là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời cũng là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hội Chữ thập đỏ huyện sau khi được tiếp thu các chỉ thị, kế hoạch đã kịp thời quán triệt đến các tổ chức Hội cơ sở xã, thị trấn. Hàng năm,  Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 tổ chức Hội cấp huyện, 07 tổ chức Hội cấp xã; 68 chi hội cơ sở (trong đó có 16 chi hội ở các trường học); với tổng số 5.264 hội viên; 408 thanh thiếu niên chữ thập đỏ; 175 thanh niên xung kích chữ thập đỏ; 150 tình nguyện viên.

  Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như: Huyện ủy phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận trực tiếp phụ trách và tham mưu giúp Huyện ủy về lĩnh vực công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác Hội Chữ thập đỏ; phân công đồng chí HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo “vận động Hiến máu nhân đạo”; Hội Chữ thập đỏ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố tổ chức, bộ máy và phát triển tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của công tác nhân đạo trong tình hình mới; các cấp ủy đảng trong huyện luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động Nhân dân làm công tác Chữ thập đỏ. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung các văn kiện, nhân sự và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở và cấp huyện trong các nhiệm kỳ qua (nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021; 2021 - 2026). Đồng thời chỉ đạo UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy định phối hợp về công tác Hội trên địa bàn huyện, nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện về mọi mặt để Hội hoạt động, từ đó công tác quản lý của Nhà nước đối với Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt các quy định của Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ “Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội”; Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về việc quy định hội có tính chất đặc thù”, các văn bản của UBND tỉnh quy định về tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với các tổ chức hội (trong đó có Hội Chữ thập đỏ) đảm bảo đúng theo quy định. Chính quyền các cấp tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc giúp Hội hoạt động; hỗ trợ tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội; thường xuyên giao nhiệm vụ, đôn đốc Hội thực hiện các chương trình hành động thiết thực tại địa phương. Song song với công tác chỉ đạo việc triển khai công tác nhân đạo, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là Trung tâm VH – TT - DL và TT) kịp thời đưa các tin bài phản ánh hoạt động tích cực cũng như gương người tốt, việc tốt trong công tác nhân đạo, từ thiện của huyện, góp phần cổ vũ, động viên, tuyên truyền cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ huyện nhà.

Tặng Nhà ở, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.   

Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo đã đạt được những kết quả tích cực như: (1) Công tác hiến máu tình nguyện thu được 2.189 đơn vị máu, trong đó có  27 gia đình tiêu biểu và 175 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu cấp trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng, đặc biệt trên địa bàn huyện có 03 cá nhân được biểu dương, tôn vinh khen thưởng toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội (gồm các anh: Nông Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đăk Rve; Đinh Văn Hải - Bí thư Đoàn thị trấn Đăk Rve; Trần Quốc Vy - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy); (2) Vận động Báo Kon Tum, Công đoàn Tỉnh hội, Công ty may mặc Nguyên Dung, Tập đoàn Ving GRoup, Hội anh chị em yêu Lan, Công ty Bia Heineken Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ cơ sở và các trường học trên địa bàn huyện hỗ trợ thường xuyên cho 365 địa chỉ nhân đạo, mức trợ giúp từ 120.000đ - 500.000đ/đối tượng/tháng, đến nay tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; (3) Triển khai hiệu quả Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” và dự án “Vốn vay 200 triệu do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” hỗ trợ (4) Tổng số tiền từ dự án nhân đạo, dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, hoạt động cứu trợ, phong trào Tết vì người nghèo khoảng 32 tỷ đồng; (5) Phối hợp tổ chức được 22 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội với hơn 801 cán bộ, hội viên tình nguyện viên tham gia; (6) Xây mới được 40 căn nhà và 63 công trình trị giá 5 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43; Kế hoạch số 88-KH/TU thì vẫn còn những khó khăn, hạn chế, nhất định đó là: (1) Công tác sơ kết, tổng kết chương trình, kế hoạch liên tịch giữa một số ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chính trị - xã hội với tổ chức Hội Chữ thập đỏ chậm thực hiện, từ đó ảnh hưởng đến phong trào chung của Hội; (2) Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại một số cấp ủy đảng cơ sở chưa thường xuyên, liên tục; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; (3) Vẫn còn cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể chưa thật sự vào cuộc, nhất là thực hiện tuyên truyền, vận động, tạo hưởng ứng tích cực trong quần chúng Nhân dân về công tác nhân đạo.  

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là.  

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Cụ thể: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW và Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và trách nhiệm đối với công tác Hội Chữ thập đỏ; xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ các cấp hoạt động; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, khuyến khích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, từ thiện; giáo dục cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội.

Hai là, quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ, tích cực vận động, huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Xây dựng Quy chế phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động nhân đạo; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các chương trình, kế hoạch liên tịch, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tiễn.  

Ba là, xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm, ban hành nghị quyết nhiệm kỳ phải bám sát tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.    


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật