A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Kon Rẫy có 54 mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm

Sau 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, đến nay toàn huyện có 54 mô hình được triển khai và hoạt hoạt động hiệu quả. Trong đó, các xã, thị trấn: 28 mô hình; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện 17 mô hình; các cơ quan lực lượng vũ trang huyện: 02 mô hình. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình khoảng 1.238.856.000 đồng từ nguồn kinh phí từ hộ dân đối ứng, kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các khoản kinh phí của huyện.

Từ khi triển khai Cuộc vận động đã từng bước tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Một bộ phận Nhân dân đã không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn (làng) thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bỏ dần những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường; nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng trong việc nuôi, dạy con, cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình./.


Tác giả: Y Nhàn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật