A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Kể từ ngày 15/8/2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA, ngày 01/7/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, thay thế thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Đây là một trong những văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông. Công an huyện Kon Rẫy giải đáp về những những điểm mới của Thông tư và những điều người dân cần lưu ý những gì khi thực hiện Thông tư này.

* Đăng ký xe tại nơi tạm trú:

Theo Thông tư mới, người dân được phép đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân khi không phải chuyển về nơi thường trú để làm thủ tục. Tuy nhiên, để đăng ký xe tại nơi tạm trú, người dân phải có giấy tờ chứng minh nơi tạm trú hợp pháp, như giấy xác nhận tạm trú của cơ quan Công an hoặc hợp đồng thuê nhà.

Quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe:

Một điểm mới khác của Thông tư là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh). Mã định danh của chủ xe là số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam), số định danh của người nước ngoài (đối với người nước ngoài), mã định danh điện tử hoặc mã số thuế (đối với tổ chức). Biển số định danh được cấp cho chủ xe khi đăng ký lần đầu tiên và được giữ lại cho chủ xe khi chuyển quyền sở hữu phương tiện. Biển số định danh chỉ được sử dụng cho một phương tiện duy nhất và không được chuyển nhượng cho người khác.

Thời gian thu hồi biển số xe:

Theo Thông tư mới, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

 

          

  Làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an huyện

Giải quyết đăng ký sang tên xe qua nhiều tổ chức, cá nhân:

Điều 31 của Thông tư 24 quy định việc giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân như sau: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe; trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký sang tên xe gồm: Giấy tờ của chủ xe; Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định; Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (có dán bản chà số máy, số khung xe và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe); Trường hợp cơ quan đang quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thay chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Về thời hạn giải quyết:

Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định và đăng ký sang tên xe theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe; tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định tại Điều 15 Thông tư này./.


Tác giả: Hoài Thương – Công an huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật