A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban chỉ đạo công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình

Sáng ngày 21/9/2022, UBND huyện đã tổ chức Họp Ban chỉ đạo công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình  (DS-KHHGĐ) huyện Kon Rẫy, nhằm báo cáo tình hình công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Quang cảnh họp Ban chỉ đạo công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, tham dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện.

Báo cáo công tác DS-KHHGĐ huyện, tính đến 31/8/2022 trên địa bàn  huyện có tổng số 30.448 người;  Số trẻ em sinh ra là 305 trẻ giảm 48 trẻ số với cùng kỳ và tỷ lệ sinh giảm 9,9% ,đạt so với kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 7,5%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 23,9%; số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 2.986 người, vượt chỉ tiêu  kế hoạch đề ra; Công tác truyền thông được tăng cường tổ chức thường xuyên, có 3.086 lượt người được truyền thông, có 449 hộ gia đình được tổ chức tư vấn về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình….

Tuy nhiên trong thời gian qua công tác phối hợp liên ngành của một số ban ngành, đoàn thể có lúc có nơi còn nặng về hình thức, hiệu quả phối hợp chưa cao. Việc xây dựng các hương ước, quy ước ở một số thôn làng hiệu quả chưa cao.

Tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về các biện pháp tuyên tuyền hiệu quả về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn các xã, thị trấn. Quan tâm đến các con em trong độ tuổi dậy thì để giáo dục giới tính sao cho phù hợp.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Đinh Thị Hồng Thu yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các ban, ngành đoàn thể liên qua làm tốt công tác phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác DS-KHHGĐ./.


Tác giả: Y Nhàn – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật