A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nông dân huyện: chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội

Nhằm chú trọng công tác xây dựng cũng cố tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở theo hướng có năng lực, có tâm huyết với công tác Hội và Phong trào nông dân năm 2022.

Hội nghị BCH Hội Nông dân huyện

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 „về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”, Các cấp Hội đã thành lập được 01 Chi hội nghề nghiệp với 15 thành viên. Thành lập được 15 Tổ Hội nghề nghiệp với 510 thành viên. Công tác vận động, tập hợp hội viên, nông dân vào tổ chức Hội cũng được chú trọng từ đầu năm đến nay các cấp hội đã kết nạp mới 225 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 4.019 hội viên (đạt 102,3 % kế hoạch Tỉnh hội giao, nâng tỷ lệ tập hợp hội viên của huyện lên 78,4%), đồng thời kết nạp 10 Đảng viên mới. 

Từ sau khi cũng đó tổ chức hội, các cấp hội hàng tháng tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, qua đó tạo sự gắn bó giữa Hội cấp trên và Hội cấp dưới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, của hội viên, nông dân, giúp cho hội viên, nông dân, giúp nông dân an tâm sản xuất phát triển kinh tế./.


Tác giả: Y Nhàn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật