A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Già làng năm 2022

Sáng ngày 27/12/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị Già làng năm 2022, nhằm ghi nhận những đóng góp của Già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị Già làng

Về dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Đinh Thị Hồng Thu, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng 45 Già làng tiêu biểu 07 xã, thị trấn.

Huyện Kon Rẫy có tổng số 45 Già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong năm qua, Già làng trên địa toàn huyện luôn đi đầu trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp, tăng gia trồng trọt, chăn nuôi, làm giàu cho hộ gia đình; phối hợp vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết, giữ gìn đạo đức lối sống, gần gũi với bà con, thường xuyên vận động bà con đoàn kết, không nghe theo kẻ xấu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng cuộc sống, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; lời nói, việc làm của Già làng đã có tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân, trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, làng. Đặc biệt trong truyên truyền vận động bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo và vận động bà con bãi bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan không còn phù hợp.

Hội nghị được nghe báo cáo tham luận của các xã thị trấn về vai trò của Già làng  người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế xã hội năm 2022; trong  phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ăn ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương; trong xây dựng nông thôn mới.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các già làng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển của huyện nhà. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới già làng người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, là tấm gương sáng, là thước đo chuẩn mực cho con cháu học tập, noi theo; tiếp tục đóng góp công sức chi các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà bước nhằm góp phần xây dựng huyện nhà càng càng phát triển.  

UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Nhân dịp này, 11 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc năm 2022 và tặng 45 xuất quà cho 45 già làng, người có uy tín trong công đồng dân cư năm 2022./.


Tác giả: Y Nhàn-Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật