A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Cồng chiêng

Trong thời gian qua, huyện Kon Rẫy đã có nhiều chính sách cũng như các hoạt động thực tiễn, nhằm bảo tồn, giữ gìn di sản văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Sở GD&ĐT Kon Tum trao bộ Cồng chiêng cho trường PTDT-NT huyện 

Theo đó, huyện thường xuyên giới thiệu, quảng bá giá trị di sản văn hóa cồng chiêng hiện có của huyện gắn phát triển văn hóa - du lịch. Hàng năm, tổ chức Hội thi Cồng chiêng, Liên hoan Cồng chiêng gắn với Ngày hội văn hóa các dân tộc. Đồng thời tổ chức được 16 lớp truyền dạy Cồng chiêng, xoang cho 400 thanh, thiếu niên là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn làng, các trường học trên địa bàn. Cùng với đó, cấp ngành trong và ngoài tỉnh đã mua sắm và cấp mới 4 bộ Cồng chiêng cho 3 thôn, làng và trường học trên địa bàn. Hiện này ở 7 xã, thị trấn, có hơn 150 bộ Cồng chiêng, chủ yếu trong cộng đồng dân cư và các hộ gia đình.

Để giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa Cồng chiêng, trong thời gian tới huyện Kon Rẫy tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp trong xã hội nhận thức một cách sâu sắc về giá trị to lớn của di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị Không gian văn hóa Cồng chiêng trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay; phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống; đảm bảo 100% làng, đồng bào các dân tộc tại chỗ trên địa bàn toàn huyện có Cồng chiêng.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật