A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Nông dân xã Đăk Tơ Lung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 24/03/2023, Hội Nông dân Đăk Tơ Lung đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Bích Đào - HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện; Thường trực đảng ủy, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã và 53 đại biểu đại diện cho hơn 320 hội viên trong toàn xã.

Đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Đăk Tơ Lung đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. HND xã Định Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức được 120 buổi tuyên truyền cho 6.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; kết nạp 137 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 326 hội viên; tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 217lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ 12.155 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã. Tính đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo theo chuẩn mới còn 87 hộ, trong đó hộ DTTS nghèo là 85 hộ, chiếm 12,46%; tổng số hộ cận nghèo là 296 hộ.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ có 80 hộ đăng ký, qua bình xét, 23 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.  

Nhiêm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Đăk Tơ Lung đề ra các chỉ tiêu: phấn đấu hàng năm 25-30 hội viên mới; kết nạp từ 1-2 hội viên vào Đảng; 70% chị hội khá và mạnh; 100% chi hội có quỹ; hằng năm vận động 100% số hộ viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; Phối hợp với UBND và các ban ngành đoàn thể giúp đỡ 2-3 hội viên thoát nghèo; phấn đấu 20 hội viên được tiếp cận và vay nguồn vay không lãi để phát triển chăn nuôi….vv.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đăk Tơ Lung đã bầu 15 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu HND huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. 


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật