A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đăk Ruồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 -2028

Sáng ngày 10/02/2023, Hội Nông dân xã Đăk Ruồng đã long trọng tổ chúc Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh; Ban Tổ chức - Ban Dân vận Huyện ủy; UBMTTQTVN huyện; Hội Nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Ruồng, lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn cùng 61 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 558 hội viên nông dân trên địa bàn xã.                                                                                                                                                                                                     

Đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã có bước chuyển biến tiến bộ, Hội Nông dân xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, Nông dân xã đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân trên địa bàn. Số hộ nghèo được giảm đáng kể đến nay toàng xã chỉ còn 66 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,69% và hộ cận nghèo 196 họ chiếm 14,59%. Về trồng trọt tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đến nay là 2.154,24 ha, tổng đần gia súc, gia cầm 23.985 con.

Công tác xây dựng tổ chức hội không ngừng được quang tâm, trong nhiệm kỳ đã kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành, kết nạp mới được 135 hội viên nâng tổng số Hội viên Hội nông dân xã lên 588/2.480 lao động nông thôn. Trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã đã thành lập  01 tổ Hội nghề nghiệp” trồng và chăm sóc cây cà phê” với 20 hội viên nông dân tham gia. Công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được quan tâm; Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được quan tâm; góp phần giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đại hội đề ra hương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của hội, xây dựng Hội thật sự vững mạnh; Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú  giúp cho hội viên hội nông dân hiểu sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nêu cao lòng tự hào dân tộc, về vị trí, vai trò của Hội viên Nông dân trong phát triển kinh tế. Với các mục tiêu cụ thể như 100% Hội viên nông dân được tuyên truyền về các Chỉ  thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 10/10 Chi hội có kế hoạch xây dựng, kiện toàn và cũng cố tổ hội nghề nghiệp, tổ hội nông dân theo các cụm điểm dân cư; 10/10 chi hội có kế hoạch phát triển hội viên mới, kết nạp mới ít nhất 140 hội viên và phấn đấu 90 % hội viên nông dân có thẻ hội viên…

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Ruồng, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Trần Văn Thái tái cử chức vụ Chủ tịch Hôi nông dân xã khóa mới. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên gồm 14 đồng chí./.

 


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan