A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng công tác phát triển, nâng cao chất lượng cho đoàn viên, hội viên

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội. Thời gian qua Ban thường vụ (BTV) Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch về công tác nâng cao chất lượng Đoàn viên, hội viên và triển khai đến các TCCS đoàn tập trung lãnh đạo các Chi đoàn, Chi hội tiến hành khảo sát chất lượng đoàn viên, hội viên.

Lễ kết nạp Đoàn viên tại xã Đăk Tơ Lung

Ban hành Hương dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội tới 100% cơ sở đoàn gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Áp dụng “phương thức 1+1” trong phát triển đoàn viên - mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ 1 thanh niên vào đoàn. Cụ thể Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn phân công cho các đoàn viên chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức, thông qua nhiều kênh khác nhau từ vận động trực tiếp, thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facbook cá nhân, qua các phong trào, các hoạt động của Đoàn tại các địa phương, đơn vị. Qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn.

Đặc biệt trong thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn tại các địa phương, đơn vị như các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hành trình về nguồn đều triển khai cho các đoàn viên vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để cùng trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để họ thực hiện hoạt động, lan tỏa hoạt động của Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức. Hàng năm, các cơ sở Đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên để tổ chức Đoàn, Hội xem xét kết nạp và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn, đoàn viên cuối năm.

 Lớp cảm tình đoàn tại xã Tân Lập

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cơ sở Đoàn mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp đoàn vào các ngày lễ quan trọng của Đoàn, đất nước như: ngày thành lập Đoàn (26/3), sinh nhật Bác (19/5), ngày Quốc khánh (2/9), ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)…trong đó có nhiều đơn vị đã phát động các đoàn viên đơn vị tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

 Tuổi trẻ Kon Rẫy tổ chức hành trình về nguồn tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

          Với những nỗ lực trên, trong 9 tháng đầu năm 2022, các TCCS đoàn đã mở 09 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn tổ chức bồi dưỡng phát triển cho hơn 300 Hội viên, thanh niên ưu tú, trong đó kết nạp được 282 đoàn viên mới vào tổ chức Đoàn, Hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội, BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các TCCS đoàn triển khai kết nạp đoàn viên vào tổ chức đoàn vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra./.


Tác giả: Trần Đồng – Huyện đoàn

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật