A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” triển khai nhiệm vụ 2023.

Chiều ngày 6/01/2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” triển khai nhiệm vụ 2023.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chủ trì đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham gia có các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.

Năm 2022, Cuộc vận động huyện từng bước tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Một bộ phận Nhân dân đã không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn (làng) thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bỏ dần những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường; nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng trong việc nuôi, dạy con, cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt chính sách dân số. Đến nay, toàn huyện có 54 mô hình, đa số các mô hình hoạt động hiệu quả. Trong đó, các xã, thị trấn: 28 mô hình (07 mô hình duy trì từ năm 2021 của Mặt trận cấp xã và 21 mô hình mới); Mặt trận và đoàn thể huyện: 07 mô hình (01 mô hình duy trì từ năm 2021 và 06 mô hình mới); các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện 17 mô hình; các cơ quan lực lượng vũ trang huyện: 02 mô hình. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình khoảng 1.238.856.000 đồng (trong đó, nguồn kinh phí từ hộ dân đối ứng khoảng 209.700.000 đồng; kinh phí từ ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn quỹ khoảng 687.242.000 đồng; kinh phí khác khoảng 341.914.000 đồng).

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện tiếp tục phấn đấu 100% xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động năm 2023. 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động; 100% xã, thị trấn thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tăng thêm 15% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; Tăng thêm 10% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất. Tăng thêm 6% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong huyện, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy…); tăng thêm trên 06% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 giảm bình quân 6% so với năm 2022.

Nhân dịp này có 4 tập thể và 7 cá nhân được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” Năm 2022.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật