A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về KTTT và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Sáng 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Quang cảnh hội nghi

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, cùng với sự thống nhất trong quan điểm phát triển, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên có chuyển biến, đã hiểu biết rõ hơn về vai trò, vị trí và yêu cầu khách quan phải xây dựng và phát triển KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành viên các THT, HTX thấy được và tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT. Nhiều hộ nông dân, thành viên và người lao động hiểu biết hơn về HTX kiểu mới, thấy được vai trò HTX đối với đáp ứng các nhu cầu sản xuất, đời sống, từ đó mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tham gia thành lập HTX. Các HTX hỗ trợ kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần phát kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt, số lượng HTX nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Đến năm 2021, cả nước có gần 1.200 HTX tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, không những trong nước mà còn xuất khẩu…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại trong quá trình thực hiện, nhận thức người dân, cơ quan quản lý vẫn còn tâm lý e ngại; tốc độ tăng trưởng còn thấp; tỷ trọng đóng góp vào GDP chưa ngang tầm, chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quản lý còn nhiều bất cập, chưa chặt chẽ; cơ chế chính sách và nguồn lực cho phát triển KTTT, HTX chưa phù hợp, thỏa đáng; một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến KTTT, HTX; việc xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút nguồn lực còn hạn chế…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh, thành phố đã thảo luận, tham luận nêu rõ những kết quả đạt được trong phát triển KTTT, những tồn tại, hạn chế, bất cập và đề xuất kiến nghị, đưa ra các giải pháp thời gian tới để thúc đẩy phát triển KTTT, tạo điều kiện cho HTX, THT phát triển…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, KTTT mà nòng cốt là HTX là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích và phát triển. HTX ở nước ta đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ với những bước thăng trầm của lịch sử, các HTX đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp to lớn và quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, HTX đã phát huy vai trò quan trọng tại "hậu phương lớn" miền Bắc chi viện cho "tiền tuyến lớn" miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, KTTT mà nòng cốt là HTX thời gian qua đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã vào cuộc quyết liệt, nhận thức của hệ thống chính trị, người dân về HTX kiểu mới được nâng lên; khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng yếu kém. KTTT đã khẳng định được tiềm năng, triển vọng là rất lớn, phù hợp với định hướng về phát triển của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc chuyển đổi lại HTX theo luật HTX 2012 cơ bản hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu; HTX được thành lập mới được nâng lên và xuất hiện nhiều mô hình HTX hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong phát triển KTTT, HTX sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX 2012. Đồng thời nhấn mạnh, cơ hội, dư địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát triển của KTTT, HTX còn rất lớn, đặc biệt là HTX nông nghiệp, vì vậy, Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với sự phát triển xu thế mới; tiếp tục hoàn thiện, tháo dỡ điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách, vận dụng sáng tạo khoa học về công nghệ cao, công nghệ số, huy động mọi nguồn lực hợp tác để KTTT, HTX phát triển; xây dựng mô hình mới kết hợp với mô hình cũ hiệu quả, phù hợp với sự phát triển ở trong nước và quốc tế. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh phát triển mở rộng thị trường, tăng cường liên doanh, liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây đựng chuỗi sản phẩm; quy hoạch vùng nguyên liệu, phù hợp với thế mạnh, lợi thế từng vùng, miền để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ đối với các chủ thể tham gia HTX…

Về định hướng sửa đổi Luật HTX, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu xóa bỏ các rào cản, điểm nghẽn; tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ để khu vực này tương xứng với vị trí, vai trò nền tảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Việc sửa đổi phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lợi ích các chủ thể tham gia, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nguồn lực… mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện về phát triển KTTT, kinh tế HTX trong thời gian qua, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan