A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu sử Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tại Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn. Kết quả 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (475/475 đại biểu) tán thành Nghị quyết.


Nguồn:baokontum.com.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật