A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, toàn ngành Giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo,” năm học 2023-2024, toàn ngành Giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024.


Nguồn:Theo TTXVN Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật