A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2023: Tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước là 5,71%

Theo số liệu công bố của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) năm 2023 là 5,71%. Cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều.

Theo qdnd.vn


Nguồn:baokontum.com.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật